staff

Protea Heights Academy
Admissionsget in touch

PERSONEEL

Staff

Andrea Coetzer

Waarnemende Skoolhoof

Hoof van Akademie & Dissipline

acoetzer@phahs.org.za

Staff

Anchen Burger

Waarnemende Onderhoof

Finansiële Bestuurder

Graadhoof: Gr. 8

Vakhoof: Rekeningkunde

aburger@phahs.org.za

Staff

Diane la Grange

Departementshoof

Hoof van Buitemuurse Aktiwiteite

Graadhoof: Gr. 12

Afrikaans HT Subject Head

dlagrange@phahs.org.za

Staff

Danielle van Eck

Departementshoof

Hoof van Mede-Kurrikulêr & Ontwikkeling

Graadhoof: Gr. 11

Vakhoof: Natuurwetenskappe

dvaneck@phahs.org.za

Staff

Thelma van Vught

Departementshoof

Bedryfshoof

tvanvught@phahs.org.za

Staff

Karina Schreuder

Departementshoof

Hoof van Personeelwelstand/PR

Graadhoof: Gr. 9

Vakhoof: Afrikaans EAT

kschreuder@phahs.org.za

Staff

Chadley Davids

Hoof van Skool Veiligheid

Vakhoof: Ekonomie

cdavids@phahs.org.za

Staff

Lauren Davids

Hoof van Pastoraal

Graadhood: Gr. 10

Vakhoof: Engels EAT

ldavids@phahs.org.za

Staff

Mieke Bal

Staff

Arno Alberts

Staff

Janelle Frantz

Staff

Taryn Abrahams

Staff

Leorine de Wet

Staff

Adrienne Fortune

Staff

Sterné Hansen

Staff

Estelle Joubert

Staff

Lisa Koenze

Staff

Minet Kruger

Staff

Francois Malan

Staff

Paul Maneveld

Staff

Steve Mc Tavish

Staff

Anneke Pentz

Staff

Stefan Pretorius

Staff

Conru van der Westhzuizen

Staff

Kiari van Wyk

Staff

Dr Mariette Wheeler

Staff

Leigh-Anne Bosch

lbosch@phahs.org.za

Staff

Xanthe Bronkhorst

xbronkhorst@phahs.org.za

Staff

Alida Cloete

acloete@phahs.org.za

Staff

Timothy Lewis

tlewis@phahs.org.za

Staff

Jozua Marais

jmarais@phahs.org.za

Staff

Portia Naidoo

pnaidoo@phahs.org.za

Staff

Shaun Seaward

sseaward@phahs.org.za

Staff

Annie Visser

avisser@phahs.org.za

Staff

Joseph Dube

jdube@phahs.org.za

Staff

Ives Manel

imanel@phahs.org.za

Staff

Chantel Theron

ctheron@phahs.org.za

Staff

Naadirah Safedien

nsafedien@phahs.org.za

Staff

Lizette Schroeder

lschroeder@phahs.org.za

Staff

Zurena Small

zsmall@phahs.org.za

Staff

Heleen Slabbert

hslabbert@phahs.org.za

Staff

Varvara Livanos

vlivanos@phahs.org.za

Staff

Enrique Havenga

ehavenga@phahs.org.za

Staff

Ridwaan Basa

rbasa@phahs.org.za

Staff

Carin fortune

cfortune@phahs.org.za

ONDERSTEUNINGSPERSONEEL

Staff

Melanie Begint

Sekretaresse van Finansies|Betalingsreëlings & Debietorders
Staff

Alicia Mostert

Administrasie & Toelatings
office@phahs.org.za
Staff

Chantell Venter

Sosiale Werker

cventer@phahs.org.za

 

Staff

Phyllis Nortje

Bursar | State & Rekening Navrae

finance@phahs.org.za

Staff

Luan Lötter

IT Bestuurder

support@phahs.org.za

Staff

Ovayo Xakwe

Administrasie

oxakwe@phahs.org.za

Staff

Serena Govender

TERREIN PERSONEEL

Staff

Mauritz Acker

Staff

Norma Dyanti

Staff

James Fortuin

Staff

Philip Mangani

Staff

Chadwin Fortuin

Staff

Ndzukiso Godola

Staff

Willem Oliphant

get in touch

Protea Heights Academy

33 Helling Street, Protea Heights
Brackenfell, 7560

0219810021