AKADEMIE

PROTEAHOOGTE AKADEMIE
TOELATINGKONTAK ONS

AKADEMIE

Die skool is akademies gefokus met die kernvakke Wiskunde en Wetenskappe. Elke leerder in die skool moet Wiskunde en ‘n Natuurwetenskapvak (Fisiese Wetenskappe, Mariene Wetenskappe of Lewenswetenskappe) tot in graad 12 neem, aangesien Wiskundige Geletterdheid nie by die skool aangebied word nie.

 

GRAAD 8 – 9 VAKKE

 • Engels (Huis- of Eerste Addisionele Taal)
 • Afrikaans (Huis- of Eerste Addisionele Taal)
 • Wiskunde
 • Natuurwetenskappe
 • Sosiale Wetenskappe
 • Ekonomiese en Bestuurswetenskappe
 • Tegnologie
 • Skeppende Kunste
 • Lewensoriëntering en Liggaamlike Oefenige

GRAAD 10 – 12 HOOFVAKKE/KERNVAKKE

 • Engels (Huis- of Eerste Addisionele Taal)
 • Afrikaans (Huis- of Eerste Addisionele Taal)
 • Wiskunde
 • Lewensoriëntering

PLUS 3 VAN DIE ONDERSTAANDE KEUSE VAKKE (WAARVAN EEN ‘N WETENSKAP MOET WEES:

 • Fisiese Wetenskap
 • Lewenswetenskap
 • Inligtingstegnologie
 • Ingenieursgrafika en ontwerp
 • Rekeningkunde
 • Ekonomie
 • Geografie
 • Mariene Biologie/Wetenskap
Akademie

We offer AdMaths weekdays after school for grade 9 – grade 12.

AdMaths is an advanced mathematics curriculum with a matric final exam and certificate. The aim of the subject is to stimulate and enrich a learner, who is already an achiever in Mathematics, by augmenting the school syllabus.

The AdMaths programme also offers full exposure to the contents of the AP Maths (IEB) and Alpha Maths (Pretoria-based) curricula.

For more information, please visit
www.admaths.co.za 

Kontak Ons

 PROTEAHOOGTE AKADEMIE

33 Helling Street, Protea Heights
Brackenfell, 7560

0219810021